دوره بینایی کامپیوتر حرفه‌ای

این دوره بازنشسته شد! تصمیم داریم در آینده خیلی نزدیک، یک دوره جدید برای بینایی‌کامپیوتر برگزار کنیم. اگر به این…
385
1,250,000 تومان2,500,000 تومان